Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi

Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi Tanıtım Toplantısı, 29 Mart 2013

TÜSEV, Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi tanıtım toplantısını STK’lar, kamu kuruluşları ve üniversitelerden ilgili aktörlerin katılımıyla 29 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirdi. Proje ve İzleme Matrisi TÜSEV Genel Sekreteri Tevfik Başak Ersen tarafından katılımcılara sunuldu.