Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi

Sivil Toplum İzleme Matrisi Uygulama Rehberi Yayımlandı

Sivil Toplum Destekleme Ağı (BCSDN) koordinasyonunda, sivil toplum için elverişli ortamının yaratılması ve sivil toplum savunuculuk çalışmalarının temelini güçlendirmek amacıyla yürütülen STK’ların Güçlendirilmesi için İzleme Matrisi Projesi kapsamında BCSDN üyeleri ve ortaklarından oluşan sivil toplum uzmanları tarafından  geliştirilen Sivil Toplum İzleme Matrisi uygulama rehberinin Türkçe tercümesi yayımlanmıştır. Rehberde yer alan İzleme matrisi metodolojisi, sivil toplumun gelişimi için elverişli ortamı sağlayan yasal koşulları, tanımlayıcı göstergeler ve uygulamalar doğrultusunda Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortam; STK’ların Finansal Kapasitesi ve Sürdürülebilirliği ve Kamu-STK İlişkileri başlıkları altında ortaya koymaktadır.