Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi

Sivil Toplum İzleme Matrisi Projesi'nin Danışma Toplantısı, 8 Temmuz 2013

Avrupa Birliği’nin finansal desteği ve Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı (BCSDN) koordinasyonuyla hayata geçirilen Sivil Toplum İzleme Matrisi Projesi Danışma Toplantısı 8 Temmuz 2013’de gerçekleştirildi. Farklı çalışma alanlarında faaliyet gösteren STK’lardan uzmanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, projenin araştırma yöntemi ve Türkiye özelinde araştırmaya dahil edilmesi gereken konular tartışıldı.