Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi

Proje Özeti

Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi, Avrupa Birliği’nin mali desteği ile Avrupa Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Ağı (ENNA) ve Avrupa Kar amacı Gütmeyen Kuruluşlar Hukuk Merkezi’nin (ECNL) ortaklığıyla Aralık 2012-Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı (BCSDN) koordinasyonunda yürütülen proje, Batı Balkanlar (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve Slovenya) ve Türkiye’de eş zamanlı olarak uygulanacaktır. 

Sivil toplum için elverişli ortam yaratılmasına katkı sağlayarak sivil toplum alanında yapılan izleme ve savunuculuk çalışmalarının temelini güçlendirmek amacıyla yürütülen proje kapsamında, Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi için BCSDN üyeleri ve ortaklarından oluşan sivil toplum uzmanları tarafından bir ‘izleme matrisi’ geliştirilmiştir.

Matris aracılığıyla; sivil toplumun gelişimi için elverişli ortam yaratılmasına dair izleme mekanizmalarının tasarlanması ve uygulanması, Avrupa Birliği İlerleme Raporlarının STK’lar için elverişli bir ortam yaratılmasına dair meseleleri vurgulamasına öncelik verilmesi ve temel paydaşların Avrupa Birliği katılımı, yasal reform girişimleri ve izleme faaliyetlerini desteklemesi hedeflenmektedir. İzleme Matrisi metodolojisine göre; sivil toplumun faaliyet gösterdiği ortam Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortam; Özgürlüklerin Temel Hukuki Güvenceleri STK’ların Finansal Kapasitesi, Sürdürülebilirliği ve Kamu-STK İlişkileri başlıkları altında belirlenen kriterlere göre incelenecektir.
İzleme matrisi, bölgesel düzeyde Batı Balkanlar ve Türkiye’de BCSDN üyesi olan STK’lar tarafından eş zamanlı olarak uygulanacak ve bu kapsamda yazılacak final raporu ile ülkeler arasında karşılaştırmalı sonuçlara erişim sağlanacaktır. Ülke raporlarının hazırlanması sonrasında bir dizi savunuculuk faaliyeti yapılması planlanmaktadır.
Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi ile ilgili detaylı bilgi için www.balkancsd.net adresini ziyaret edebilirsiniz