Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi

Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı Kamu Finansmanı Çalıştayı, 13- 14 Kasım 2013

Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı (BCSDN) ve ECNL işbirliği ile Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi kapsamında, 13-14 Kasım 2013 tarihlerinde Sırbistan’da kamu finansmanı konulu bir çalıştay düzenlendi.  Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarına yönelik kamu finansmanın çerçevesi ve uygulamalarını belirlemek ve AB ülkelerindeki eğilimler ile birlikte iyi örnekleri de tartışmak amacıyla 13 ülkeden 38 sivil toplum ve kamu temsilcisi çalıştayda bir araya geldi. Katılımcılar, genişleme ülkelerinde karşılaşılan temel sorunları tespit ettikten sonra, 2014 yılında savunuculuk stratejileri kapsamında kamu fonlarının arttırılması ve yasal altyapıyı geliştirmek için atılması gereken adımları belirlediler. 
İki günlük çalıştay sonunda kamu fonlarıyla ilgili yasal altyapı, fonların kapsamı ve uygulamasına yönelik bir çok sonuç ve öneri paylaşıldı. Batı Balkanlar ve Türkiye’de sivil topluma aktarılan kamu fonları söz konusu olduğunda kapsayıcı bir sivil toplum stratejisi bulunmaması öncelikli çözüm bulunması gereken bir sorun olarak tespit edildi. Bölge ülkeleri açısından diğer yaygın sonuçlar da; sivil toplum ile işbirliği ve destek stratejilerinin bulunmaması, kapsayıcı şekilde sosyal diyalog mekanizmalarını destekleyici uygulamaların olmaması, ortak finansman mekanizmalarının ve genel olarak kamu fonlarının yetersizliği ve kamu fonları süreçlerinin yeterince açık olmaması gibi başlıklar altında belirlendi.