Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi

Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı Genel Kurul Toplantısı, 17 Nisan 2014

Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı (BCSDN) 6. Yıllık Genel Kurul toplantısı 17 Nisan 2014 tarihinde Kosova Priştine’de gerçekleştirildi. Toplantıda, geçtiğimiz yıl tamamlanmış olan İzleme Matrisi ve ağ üyesi 8 ülke kuruluşları tarafından uygulanmakta olan Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi 
Projesi kapsamındaki gelişmeler tartışıldı. BCSDN’in 2014-2015 dönemi aktiviteleri ve 2015-2017 dönemi stratejisinin kabul edildiği toplantıda ayrıca Batı Balkanlar’daki uluslararası fon veren kuruluşların sivil toplum gelişimi için stratejik yaklaşımlarını inceleyen araştırmanın ilk sonuçları tartışıldı.