Katıldığımız Toplantılar

 • CIVICUS Dünya Kongresi, 20-23 Ağustos 2010, Kanada

  Dünyanın en önemli küresel sivil toplum etkinliklerinden olan CIVICUS Dünya Kongresi 20-23 Ağustos 2010 tarihlerinde Kanada’nın Montréal şehrinde gerçekleşti. Adil Bir Dünya için Ortak Hareket ana temasıyla düzenlenmekte olan Dünya Kongrelerinin 2010 teması ise Çözümler Aramak: Ekonomik Adalet olarak belirlenmişti. Etkinlikte TÜSEV, Ulusal Kuruluşlar Ağı (AGNA) toplantısında ulusal kuruluşlarda üyelik konusunda oluşturulan çalışma grubu kapsamında yapılan çalışmaların sonuçlarını sunmuştur. Ayrıca toplantıda Sınırlar Arası Araştırma: Sivil Toplum Endeksi İşbirliği Girişimleri başlıklı bir atölye gerçekleşmiş, bu toplantıda TÜSEV ve Counterpart Armenia, Türkiye ile Ermenistan arasında devam etmekte olan STEP Sınır Ötesi Girişimini sunmuştur.
   

 • 6. CIVICUS Dünya Konferansı ve Uluslararası STEP Çalıştayı

  CIVICUS tarafından 21-25 Haziran 2006'da İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenen Dünya Konferansı ve Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi Çalıştayı dünyanın dört bir yanından (100’ün üstünde ülkeden) binin üzerinde sivil toplum temsilcisini sosyal, ekonomik, ve siyasal adalet konuları çerçevesinde biraraya getirmiştir. Konferans’a pek çok bağışçı kuruluş, Birleşmiş Milletler temsilcileri, devlet yetkilileri ve özel sektör temsilcileri katılmıştır. TÜSEV’i Filiz Bikmen ve Zeynep Meydanoğlu temsil etmiş, Filiz Bikmen toplumsal adalet ve STK yasal çerçevesindeki gelişmelerle ilgili iki panelde konuşmacı olmuştur. Zeynep Meydanoğlu konferans katılımcılarına CIVICUS Sivil Toplum Endeksi Projesi’nin (STEP) tanıtıldığı çalıştayda Türkiye bulgularına ve gelecek adımlara dair bilgi vermiştir.

 • AGNA Yıllık Toplantısı, 20 -22 Eylül 2009, Güney Afrika

  TÜSEV’in 2008’de katıldığı Ulusal Kuruluşlar Ağı (Affinity Group of National Associations-AGNA) Yıllık Toplantısı ve Atölye Çalışması 20-22 Eylül tarihlerinde Johannesburg’da yapılmıştır. Toplantı 45 ülkeden sivil toplumun geliştirilmesi konusunda çalışan ulusal kuruluşu bir araya getirmiştir. Küresel mali kriz nedeniyle sivil toplum kuruluşlarının azalan kaynaklarla artan ihtiyaçlara cevap vermek durumda kaldığı vurgulanırken, ulusal kuruluşların başta savunuculuk ve lobicilik faaliyetleri ile üstlendiği kilit rol vurgulanmıştır. Ulusal kuruluşların öncelikleri sivil toplum kuruluşlarının meşruiyet, şeffaflık ve hesapverebilirliklerinin sağlanması, devlet-sivil toplum ilişkilerinin güçlendirilmesi, bölgesel ağlar geliştirilmesi ve katılımın arttırılması olarak belirlenmiştir. Toplantıda ayrıca TÜSEV’in online üye veritabanı Bilgi Bankası iyi bir örnek olarak katılımcılarla paylaşılmıştır. 

 • Avrupa Konseyi Sivil Katılım Üzerine İyi Uygulamalar Belgesi Danışma Toplantısı, 23-24 Mart 2009, Strasbourg

  TÜSEV, Avrupa Konseyi tarafından 23-24 Mart 2009 tarihlerinde Strasbourg’da düzenlenen ve bu konuda çalışan uzman sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı Sivil Katılım Üzerine İyi Uygulamalar Belgesi Danışma Toplantısı’na katılmıştır. Toplantı, 19-20 Ocak 2009 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen bölgesel danışma toplantısında tartışılan Sivil Katılım Üzerine İyi Uygulamalar (Code of Good Practice for Civil Participation in the Political Decision Making Process) belgesine son halinin verilmesi için düzenlenmiştir. Toplantıda uzmanlar tarafından belge gözden geçirilerek danışma toplantılarında yapılan yorumlar dahil edilmiştir.
   

 • CIVICUS Dünya Konferansı, 18 -21 Haziran 2008, Glasgow

  Her yıl dünyanın çeşitli bölgelerinden paydaşların sosyal, ekonomik ve politik sorunları sivil toplum perspektifinden tartıştıkları CIVICUS World Assembly 18-21 Haziran 2008 tarihlerinde Glasgow’da gerçekleştirildi.