Katıldığımız Toplantılar

Karadeniz STK Forumu, 21- 23 Ekim 2010, Romanya

Her yıl Karadeniz bölgesi ülkelerinden sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren forumun üçüncüsü 21-23 Ekim tarihlerinde Romanya’nın Köstence kentinde gerçekleşti. “Ortak Geleceğimize Yatırım Yapmak” genel teması altında Demokrasi ve Vatandaş Katılımı, Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma, Uluslararası Bağışçı Kuruluşlar, Gençlik Politikaları, İklim Değişikliği, Sosyal Medya konularının sivil toplum perspektifinden irdelendiği forumda oturumlara ek olarak bir STK fuarı ve yerel STK’lara saha gezileri düzenlendi. Forumun ev sahipleri Romanya Sivil Toplum Geliştirme Vakfı, Romanya STK Federasyonu, Romanya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu ve German Marshall Fund of United States, katılımcıları ise 200’ü aşkın sivil toplum temsilcisi oldu.

Toplantıda TÜSEV, Temmuz ayında Uluslararası Üçüncü Sektör Araştırmaları Konferansı (ISTR) sırasında gerçekleştirdiği Karadeniz Bölgesi’nde Sivil Toplum Gelişimi için Strateji Geliştirme Atölyesi sonucunda hazırlanan Karadeniz Bölgesi Karşılaştırmalı Sivil Toplum Raporu ile birlike Türkiye Sivil Toplum Ülke Profili, Karadeniz Bölgesi Vatandaş Katılımı ve Karadeniz Bölgesi Kamu-Sivil Toplum İlişkileri konularında sunum yapmıştır. Karadeniz bölgesinde sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili çeşitli dökümanlar ve bu alandaki etkinliklere yer veren mail grubuna http://groups.google.com/group/developing-strategy-for-civil-society-in-the-black-sea-region adresinden ulaşabilir, Forum’la ilgili detaylı bilgiyi http://www.blackseango.org adresinde bulabilirsiniz.

03/11/2010