Mali Tablolar ve Faaliyet Raporları

TÜSEV 2011 Mütevelliler Heyeti Toplantısı

TÜSEV Mütevelliler Heyeti toplantısı 8 Mart 2011’de Sabancı Vakfı ev sahipliğinde Sabancı Center’da yapılmıştır. Toplantıda 2010 yılı faaliyetleri ve mali durumu ile 2011 yılı çalışma programı sunularak çalışma programı ve tahmini bütçe kabul edilmiştir. Görev süresi dolan Denetim Kurulu Başkanı Gün Han Başik (Feyziye Mektepleri Vakfı), üyeler Kamil Özden (Türkiye Yardımsevenler Derneği) ve Ayhan Ergin (Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi-TEVDAK) bu görevlerine yeniden seçilmiştir. Toplantıda ayrıca TÜSEV Davranış Kuralları Belgesi kabul edilmiştir. 
29/03/2011