Sivil Topluma Aktif Katılım Danışma Toplantıları Raporları

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında, Türkiye’de sivil toplum-kamu diyalogunun iyileştirilmesi ve örgütlenme özgürlüğüne dair mevzuat değişiklik önerileri getirilmesi amacıyla, TÜSEV ekibi ile birlikte İnsan Hakları Uzmanları  Dr. Ulaş Karan ve Gökçeçicek Ayata, Sivil Topluma Aktif Katılım: Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuattaki Engeller, Öneriler raporu hazırlandı.

TÜSEV tarafından 4 yerel danışma toplantısı düzenlenerek, rapor sivil toplum kuruluşlarının görüş ve yorumlarına açıldı.

Toplantılardan ilki 13 Mayıs’ta İstanbul’da yapıldı. Ankara ayağı ise STGM’nin ev sahipliğinde düzenlenen  Sivil Sesler Festivali kapsamında 16 Mayıs’ta gerçekleşti. Katılımcılar STK’ların yaşadıkları mevzuat kaynaklı sıkıntıları gündeme getirdiler ve mevzuatın iyileştirilmesi için öneriler sundular. İstanbul raporuna buradan, Ankara raporuna ise buradan ulaşabilirsiniz.

Üçüncü toplantı 1 Temmuz 2014 Salı günü Bursa’da gerçekleştirildi. İstanbul ve çevre illerden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri rapora dair öneri ve yorumları paylaştılar. Toplantı ile ilgili rapor ilerleyen günlerde yayınlanacaktır.