Yeni Vakıflar için Asgari Kuruluş Mal Varlığı Limiti Açıklandı

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2016 yılında kurulacak yeni vakıfların asgari kuruluş mal varlığı limitini 60 bin TL olarak belirledi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında yapılan duyuruda, ‘Vakıflar Meclisi’nin 07/12/2015 tarih ve 671/543 sayılı kararıyla; 2016 yılı için yeni vakıfların kuruluşunda amaçlarına göre belirlenecek asgari malvarlığı, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 5. maddesi ile Vakıflar Yönetmeliği’nin 111. maddesinin (ğ) bendine istinaden 60.000 (Altmış bin) TL olarak belirlenmiştir.’ ifadesine yer verildi. İlgili açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.