Sivil Toplum İzleme Raporu

Sivil Toplum İzleme Projesi Hakkında

İlk kez 2011 yılında gerçekleştirilen Sivil Toplum İzleme Projesi, senelik olarak yayınlanan İzleme Raporları aracılığıyla Türkiye’de sivil toplum alanında yaşanan gelişmeleri, alanın güçlü yanları ve etkisini önceki yılların bulgularıyla karşılaştırmalı olarak ele alır.  Sivil Toplum İzleme Projesi, TÜSEV’in program alanları ve 20 yıldır geliştirdiği deneyimi doğrultusunda Türkiye’de sivil toplumun durumunu  yasal çalışmalar, uluslararası ilişkiler, kurumsal kapasite ve araştırma başlıkları altında inceler ve öneriler sunar.  Ayrıca, İzleme Projesi, Türkiye’de sivil toplum alanına yönelik hazırlanan tek izleme raporu olması nedeniyle projenin hedef kitlesi olan STK’lar, kamu kuruluşları, donör kuruluşlar, üniversiteler, araştırma kuruluşları, medya, özel sektör ve uluslararası sivil toplum ağları açısından önemli bir bilgi kaynağıdır. Bir yıla yayılan masabaşı araştırmasının yanı sıra, STK’lar, donör kuruluşlar ve kamu sektöründen temsilcilerle gerçekleştirilen mülakatlar ışığında hazırlanmış vaka analizlerinden oluşan rapor TÜSEV’in sene içinde gerçekleştireceği savunuculuk çalışmalarının çerçevesinin belirlenmesinde de rol oynar.