Yönetim Kurulu ve TÜSEV Ekibi

Yönetim Kurulu ve TÜSEV Ekibi   

Yönetim Kurulu Başkanı: Deniz Ataç, TEMA Vakfı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Mine Yıldız Günay, Türk Eğitim Vakfı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Alparslan Tansuğ, ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı

Ayhan Ergin, Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi

Candan Fetvacı, Aydın Doğan Vakfı

Erdal Yıldırım, Vehbi Koç Vakfı

Gün Han Başik, Kadir Has Vakfı

Hasan Süel, Türkiye Vodafone Vakfı

Selim Güven, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı

Zerrin Koyunsağan, Sabancı Vakfı

Denetçiler Kurulu Başkanı

Erdoğan Özkısacık, Birkökler Vakfı

Denetçiler Kurulu Üyeleri

Canan Ercan Çelik, Borusan Kocabıyık Vakfı

Mete Meleksoy, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

TÜSEV Ekibi

Tevfik Başak Ersen, Genel Sekreter (basak@tusev.org.tr)

Liana Varon, Genel Sekreter Yardımcısı (liana@tusev.org.tr)

Birce Altay, İletişim Koordinatörü (birce@tusev.org.tr)

Halil Karademir, İdari ve Mali İşler Koordinatörü

Sezin Dereci, Proje Koordinatörü (sezin@tusev.org.tr)

Pınar Ensari, Proje Koordinatörü (pinar@tusev.org.tr)

Hilal TekmenProje Uzmanı (hilal@tusev.org.tr)

Laçin Artıkoğlu, İletişim Uzmanı (lacin@tusev.org.tr)

Kübra Efe, İdari İşler Asistanı (kubra@tusev.org.tr)

Hayati Şahin, Mali Danışman